เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ ( VISION )

        วิสัยทัศน์ของ ฟร้อนท์ไลน์ คือ เราจะเป็นบริษัทฯชั้นนำในธุรกิจด้านน้ำทั้งในด้านการจำหน่าย,การติดตั้งและการบริการหลังการขาย และมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ พนักงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานให้สูงขึ้น

– มุ่งเน้นคุณภาพ Deliver all high quality product and service รับรองด้วย ISO 9001

– World ISO standard guarantee the most reliable pumps and engineering service

พันธกิจ ( MISSION )

        เราจะพัฒนาระบบการทำงานให้มีมาตรฐานสากล และพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการบริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า

Core Value

เรา..มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่งมอบความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
เรา ..มีความสุข และสนุกสนาน กับการทำงาน
เรา..มุ่งคืนกำไรสู่สังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เรา..คือบริษัทฯที่มีระบบการทำงานที่ทันสมัย และ พัฒนาตลอดเวลา