บริการ

นอกเหนือจากสินค้าที่เป็น Pump และ Valve แล้ว ทางเรายังมีการให้บริการเกี่ยวกับงาน

Maintenance บำรุงรักษา ด้านต่าง ๆ ด้วยทีมงานที่มีทักษะและประสบการณ์ ดังนี้

*** งานตรวจเช็คความร้อนจุดต่อไฟฟ้าด้วยเทอร์โมสแกน
*** งานแก้ไข-เพิ่มเติม Modifier
*** งานบำรุงรักษาตู้สวิทช์บอร์ดไฟฟ้าประจำปี
*** เปลี่ยนอุปกรณ์จากรุ่นเก่าหรือที่เสื่อมสภาพเป็นรุ่นปัจจุบัน